Mort i dol en un context global

A continuació us compartim un avenç de caire acadèmic que pretén donar visibilitat a la mort i als processos de dol amb una perspectiva global i anticolonial. Finalment hi afegim un recull comparatiu, on es visualitza la regulació en referència al dol d’altres països hispanoparlants, que plasma la gestió del dol com una problemàtica global.

Morir-se no és un dret, i viure el dol menys

Som Provisionals treballa per visibilitzar diferents aspectes de la mort i el dol per tal de trencar tabús i col·lectivitzar dolors. A continuació, presentem un Avenç de caire més acadèmic, que pretén abordar les mateixes intencions. Es tracta d’un Avenç que, tot i incorporar aportacions de caire personal i de parlar entorn les polítiques públiques …