Document de Voluntats Anticipades

El document de voluntats anticipades (DVA) és el document mitjançant el qual una persona, major d’edat, amb capacitat suficient i de manera lliure, fa constar  les instruccions sobre els tractaments, les atencions mèdiques i  les cures  que desitja  rebre  o rebutjar quan es trobi en circumstàncies que no li permetin expressar la seva voluntat.

El DVA és un regal, com diuen les nostres referents de l’associació Dret a Morir Dignament. Per nosaltres, perquè ens ajuda a pensar en la nostra pròpia mort i a reflexionar-hi. Pel nostre entorn, perquè l’ajuda a prendre decisions amb més tranquil·litat i descarrega responsabilitats, sabent que estan respectant els nostres desitjos. I pel personal mèdic, perquè els orienta en les seves actuacions. 

NOVETATDes del dilluns 8 d’abril de 2024, la tramitació del DVA serà més àgil. I això, per què? Perquè les i els professionals sanitaris (de l’àmbit de l’atenció primària, hospitalària o sociosanitària) podran complir la funció de testimoniatgeAixò facilitarà l’atorgament sense perdre el degut rigor.

Recomanem que t’agafis un espai de tranquil·litat per omplir-lo o que el puguis omplir acompanyada. Si tens dubtes o se’t fa molt gros, pots contactar amb nosaltres a contacte@somprovisionals.org per a rebre assessorament i acompanyament en el procés.

Hi ha dues opcions:

1. Anar a l’ambulatori i allà mateix te’l validen i el registren (amb 3 testimonis, o fent un/a professional sanitària el testimoniatge)

2. Anar a una notaria (el notari fa de testimoni davant la llei)

La seva validesa quedarà subjecta al correcte registre i al compliment dels requisits mínims del document (explicats als dos anteriors apartats). Recordem que mentre ens puguem expressar la nostra veu passarà per davant del DVA. Aquest document és important per el moment en el quan ja no ens puguem expressar amb el nostre entorn. 

Perquè el document sigui vàlid, és clau que estigui signat per:

 • Un o dos representants. Aquesta representant serà la nostra veu quan no ens puguem expressar. Mínim caldrà una persona representant principal, i si volem podem afegir una de substituta per si de cas la primera no pogués exercir aquesta responsabilitat arribat el moment.
 • Testimoni/s: donen fe de la nostra capacitat mental i que fem el document voluntàriament. Aquestes persones només estan validant això. En el moment de la mort, no tindran responsabilitat de fer valdre la teva voluntat. En el cas de registrar el DVA a través de notari, no caldrà la signatura de testimonis, només un/dos representants. Tenim dues opcions, ja que existeixen dos tipus de testimoniatge:
  • El testimoni és un/a professional sanitari (de l’àmbit de l’atenció primària, hospitalària o sociosanitària)
  • O bé, tres testimonis que no poden ser familiars directes ni persones amb conflicte d’interessos.
Un cop escrit el DVA, convé inscriure’l al Registre de voluntats anticipades perquè sigui oficial i perquè el puguin consultar professionals sanitaris. Per a fer-ho hi ha tres opcions:
 1. Portar-ho directament a la Generalitat amb aquesta sol·licitud i que es pengi directament en el registre de voluntats anticipades: Sol·licitud d’inscripció al Registre de voluntats anticipades de documents atorgats en presència de testimonis
 2. Portar-lo a l’ambulatori i allà t’ajuden a realitzar tots els tràmits
 3. Anar a una notària (llavors no calen les 3 persones testimonis en el DVA)
Per a més informació sobre el tràmit i el document, podeu consultar la web de la Gencat.

En qualsevol moment es pot modificar o revocar el DVA. Sempre comptarà l’última versió registrada. Per modificar-lo, haurem de tornar a iniciar els tràmits.

Des de Som Provisionals, presentem el model de DVA que es basa en el del sistema de salut català i el model de DMD (que li dona especial èmfasi al dret a l’eutanàsia) que recull les voluntats en quant a l’atenció sanitària i, a més, afegim les voluntats funeràries, és a dir, les voluntats sobre les principals decisions que cal prendre en relació al tractament del cos un cop hem mort i el comiat que volem rebre.

Quatre raons principals per les quals considerem important afegir les voluntats funeràries:

 1. LA MANCA DE TEMPS. Segons el marc legal actual, des de que mor una persona fins que s’enterra o s’incinera el cos han de passar com a màxim 48 hores (fins a 72h si s’aplica refrigeració, conservació transitòria o congelació). Durant aquest breu temps, s’han de prendre moltes decisions i fer diverses gestions burocràtiques. Però, el moment que una persona estimada mor és molt sensible i valuós. Dedicar l’energia i el temps en tràmits i qüestions logístiques ens impossibilita viure’l plenament. Per aquesta raó, la planificació i la comunicació de les voluntats és clau, ja que, amb certes decisions ja preses i comunicades anticipadament, arribat el moment podem dedicar aquest temps a cuidar-nos en el comiat. 
 2. LA SOBIRANIA. La indústria funerària es caracteritza per la privatització i l’opacitat. La ciutadania no disposa de prou informació i la majoria d’empreses busquen el lucre. Tenir les voluntats anticipades també ens pot protegir de les funeràries que s’aprofiten d’aquest moment tan vulnerable per imposar els serveis i productes que suposin més beneficis pel seu negoci. 
 3. LA CONSCIÈNCIA. Parlar, reflexionar, imaginar i proposar què volem pel nostre comiat i pel de les persones que estimem, ens ajuda a viure amb més consciència, i ens permet cuidar els moments profunds i preuats de la pèrdua.
 4. ELS DOLS. Un comiat fet de manera curosa, honrant la voluntat i el desig de qui mor i qui dol, és fonamental per a cuidar els processos de dol.
A. INSTRUCCIONS I CRITERIS PERSONALS RESPECTE A L’ATENCIÓ SANITÀRIA (abans anomenat Testament Vital) B. INSTRUCCIONS PEL TRACTAMENT DEL MEU COS UN COP HE MORT I EL COMIAT QUE VOLDRIA REBRE C. DESIGNACIÓ DE LA PERSONA REPRESENTANT ANNEX 1. DECLARACIÓ DELS TESTIMONIS La part A, C i l’annex són comuns als models de gencat i DMD. És el mínim que ha de presentar un DVA per a ser registrat. La part B és la proposta afegida (de total validesa) de Som Provisionals. Podeu omplir-la o deixar-la buida. Recordeu que perquè el DVA sigui vàlid cal que tres testimonis en donin fe o bé fer-ho davant d’un notari. És per això que l’últim full d’aquest model (annex 1) correspon a la declaració dels testimonis.

Si teniu qualsevol dubte sobre els drets i deures que tenim, podeu contactar amb nosaltres a contacte@somprovisionals.org per rebre la informació i l’acompanyament que necessiteu.