Política de privacitat

1. OBJECTE I ACCEPTACIÓ

Aquest avís legal regula l’ús i utilització del lloc web www.somprovisionals.net (d’ara endavant, EL WEB), del qual és titular la iniciativa ciutadana Grup Impulsor de la cooperativa Som Provisionals (d’ara endavant, Som Provisionals).

El grup impulsor de Som Provisionals som: l’Alba Calvo, la Júlia Sánchez, la Núria Puigdevall i la Victòria Martínez.

Encara no tenim domicili social. Ens pots contactar a contacte@somprovisionals.org i al telèfon: 656.805.746

La navegació pel lloc web de Som Provisionals us atribueix la condició de persona usuària d’aquest (d’ara endavant les USUÀRIES) i comporta l’acceptació plena i sense reserves de totes i cada una de les condicions publicades en aquest avís legal. Us advertim que aquestes condicions poden ser modificades sense notificació prèvia per part de Som Provisionals; en aquest cas, es procedirà a publicar-les i avisar amb el màxim d’antelació possible.

Per tot això és recomanable que llegiu atentament el seu contingut si voleu
accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferts des d’aquest lloc web.

Les USUÀRIES, a més, s’obliguen a fer un ús correcte del lloc web, d’acord amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i aquest avís legal, i han de respondre davant de Som Provisionals, o davant de tercers, de qualsevol danys i perjudicis que es puguin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Qualsevol utilització diferent a l’autoritzada és expressament prohibida, i Som Provisionals pot denegar o retirar l’accés i el seu ús en qualsevol moment.

2. IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIONS

Som Provisionals, d’acord amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, us informa que:

De moment no tenim denominació social, som una iniciativa ciutadana. Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la vostra disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:
Telèfon: 656.805.746
Adreça electrònica: contacte@somprovisonals.org

Totes les notificacions i comunicacions entre les USUÀRIES i SOM PROVISIONALS es consideren eficaces, a tots els efectes, quan es facin a través de qualsevol mitjà dels detallats més amunt.

3. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït. No obstant això, Som Provisionals pot condicionar la utilització d’alguns dels serveis oferts al seu web a la formalització prèvia del formulari corresponent.
Les USUÀRIES garanteixen l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniquen a Som Provisionals i són les úniques responsables de les manifestacions falses o inexactes que facin.
Les USUÀRIES es comprometen expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de Som Provisionals i a no emprar-los, entre d’altres, per:

 • Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, d’apologia del terrorisme, ofensius o que atemptin contra l’honor, la intimitat, la imatge personal i la dignitat de la persona, en particular que puguin perjudicar el desenvolupament físic, mental o moral dels menors, ni que fomentin l’odi, el menyspreu, o la discriminació per motius de naixement, raça, sexe, ideologia, filiació política, orientació sexual, religió, nacionalitat, opinió, diversitat funcional o qualsevol altra circumstància o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
 • Introduir a la xarxa virus informàtics o dur a terme actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de Som Provisionals o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres persones usuàries al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals Som Provisionals presta els seus serveis.
 • Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres USUÀRIES o a àrees restringides dels sistemes informàtics de Som Provisionals o de tercers i, en el seu cas, extreure’n informació.
 • Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de Som Provisionals o de tercers.
 • Suplantar la identitat de qualsevol altra USUÀRIA.
 • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de, o qualsevol altra forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, si no és que compta amb l’autorització de la persona titular dels drets corresponents o que això resulti permès legalment.
 • Recaptar dades amb finalitat publicitària i remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitat de venda o altres de naturalesa comercial sense una sol·licitud o un consentiment previs.
 • Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, d’apologia del terrorisme, ofensius o que atemptin contra l’honor, la intimitat, la imatge personal i la dignitat de la persona, en particular que puguin perjudicar el desenvolupament físic, mental o moral dels menors, ni que fomentin l’odi, el menyspreu, o la discriminació per motius de naixement, raça, sexe, ideologia, filiació política, orientació sexual, religió, nacionalitat, opinió, diversitat funcional o qualsevol altra circumstància o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.

Tots els continguts del lloc web, com textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a Som Provisionals, sense que es puguin entendre cedits a les USUÀRIES cap dels drets d’explotació sobre aquests més enllà del que és estrictament necessari per a l’ús correcte del web. Excepte les imatges lliures de drets.
En definitiva, les USUÀRIES que accedeixen a aquest lloc web poden visualitzar-ne els continguts i efectuar, si s’escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació. Excepte les imatges lliures de drets.
Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de Som Provisionals, sense que pugui entendre’s que l’ús o l’accés al lloc web atribueixin a les USUÀRIES cap dret sobre aquells.
La distribució, cessió o comunicació pública dels continguts o qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzant pel titular dels drets d’explotació queden prohibits.
L’establiment d’un enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre Som Provisionals i la propietat del lloc web amb el qual s’estableixi, i l’acceptació i aprovació per part de Som Provisionals dels seus continguts o serveis.
Som Provisionals no es responsabilitza de l’ús que cada USUÀRIA doni als materials posats a disposició d’aquest lloc web ni de les actuacions que en faci.

4. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

El contingut d’aquest lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que se’n garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni l’exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.
Som Provisionals exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

 • La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classes dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als quals s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’hi ofereixen.
 • La presència de virus o altres elements en els continguts que puguin produir alteracions als sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
 • L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a tall d’exemple, Som Provisionals no es fa responsable de les actuacions de terceres persones que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, Som Provisionals declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquest web i que no sigui gestionada directament per la persona que l’administra. La funció dels enllaços que apareixen en aquest web és exclusivament informar les USUÀRIES sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. Som Provisionals no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni en suggereix, convida o recomana la visita, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. SOM PROVISIONALS no es responsabilitza de l’establiment d’enllaços per part de terceres persones.

5. POLÍTICA DE PRIVACITAT

A continuació, us indiquem els detalls referits als diferents tractaments de dades personals que realitzem a Som Provisionals.

5.1. Tractament de les dades personals de persones sòcies de la cooperativa i persones simpatitzants

5.1.1. Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable: El Grup Impulsor de la iniciativa ciutadana Som Provisionals.

Finalitat: Atendre les vostres sol·licituds, realitzar comunicacions informatives i enviament de comunicacions comercials sobre els nostres productes i/o serveis sobre la relació de persona sòcia o simpatitzant amb la cooperativa.

Legitimació: Consentiment de la persona interessada.

Destinataris: Estan previstes cessions de dades a: assessoria fiscal i comptable, registres públics, bancs i caixes d’estalvi, administració tributària.

Drets: Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional, que podeu exercir dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament a contacte@somprovisionals.org

5.1.2. Informació addicional sobre protecció de dades

 • Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?
  El Grup Impulsor de la iniciativa ciutadana Som Provisionals

 • Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?
  A Som Provisionals, tractem la informació que ens faciliteu, com a persones interessades en ser sòcies, amb la finalitat de realitzar la constitució de la cooperativa quan tinguem el capital social suficient, així com l’inscripció al llibre de persones sòcies, i l’execució dels serveis que ens sol·liciti.

 • Quant de temps conservarem les vostres dades?
  Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació i, si s’escau, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

 • Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?
  Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:
  • Execució d’un contracte: prestació de serveis i relació de persona sòcia amb la cooperativa.
  • Consentiment de la persona interessada: enviament de comunicacions comercials i/o butlletí.

 • A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?
  Les dades es comunicaran als destinataris següents:
  • Assessoria fiscal i comptable, registres públics, Bancs i Caixes d’Estalvi, Administració Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals.
  • Empresa prestadora del servei sol·licitat amb la finalitat de prestar el servei.

 • Transferències de dades a tercers països.
  Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:
  • Mailchimp, amb la finalitat de comunicacions comercials i recepció de newsletters. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de clàusules tipus de protecció de dades. Podeu consultar informació addicional a: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

 • Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
  • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Som Provisionals, estem tractant dades personals que la concerneixin, o no.
  • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a què van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.
  • En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la vostra situació particular, les persones interessades podreu oposar al tractament de les vostres dades. En aquest cas, Som Provisionals deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
  • Podreu exercir materialment els vostres drets dirigint-vos a l’adreça de l’entitat responsable del tractament.
  • Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
  • Les dades de caràcter personal que sol·licitem són imprescindibles per atendre la seva sol·licitud, resoldre qüestions plantejades i prestar els serveis contractats. En cas de no facilitar tota la informació necessària, no podrem atendre la seva sol·licitud, ni enviar la informació sol·licitada ni prestar els serveis sobre els quals el titular de les dades estigui interessat.
  • En cas que sentiu vulnerats els vostres drets pel que fa a la protecció de les vostres dades personals, especialment quan no hàgiu obtingut satisfacció en l’exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

 • Com hem obtingut les vostres dades?
  Les dades personals que tractem a Som Provisionals, procedeixen de la mateixa persona interessada.

5.2. Tractament de les dades personals de contactes via web

5.2.1. Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable: La iniciativa ciutadana de la futura cooperativa Som Provisionals

Finalitat: Prestar els serveis sol·licitats, així com l’enviament de comunicacions comercials.

Legitimació: Execució d’un contracte. Consentiment de la persona interessada.

Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Drets: Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional, que podeu exercir dirigint-vos a l’adreça contacte@somprovisionals.org

5.2.2. Informació addicional sobre protecció de dades

 • Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?
  El Grup Impulsor de la iniciativa ciutadana Som Provisionals

 • Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?
  A Som Provisionals, tractem la informació que ens faciliteu les persones interessades amb la finalitat d’atendre la vostra sol·licitud i enviar-vos comunicacions.

 • Quant de temps conservarem les vostres dades?
  Les dades es conservaran mentre no en sol·liciteu la supressió.

 • Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?
  Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:
  • Execució d’un contracte: prestació dels serveis sol·licitats.
  • Consentiment de la persona interessada: enviament de comunicacions comercials.

 • A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?
  No se cediran dades a tercers, excepte si hi ha obligació legal.

 • Transferències de dades a tercers països.
  No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 • Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les vostres dades?
  • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Som Provisionals, estem tractant dades personals que la concerneixin, o no.
  • Les persones interessades teniu dret a accedir a les vostres dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.
  • En determinades circumstàncies, les persones interessades podreu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades; en aquest cas, només les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la vostra situació particular, les persones interessades podreu oposar al tractament de les vostres dades. En aquest cas, Som Provisionals, deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
  • Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se a la direcció del responsable del tractament.
  • Quan es faci l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, com a persona interessada us podeu oposar al tractament de les vostres dades amb aquesta finalitat.
  • Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
  • Les dades de caràcter personal que sol·licitem són imprescindibles per atendre la seva sol·licitud, resoldre qüestions plantejades i prestar els serveis contractats. En cas de no facilitar tota la informació necessària, no podrem atendre la seva sol·licitud, ni enviar la informació sol·licitada ni prestar els serveis sobre els quals el titular de les dades estigui interessat.
  • En cas que sentiu vulnerats els vostres drets pel que fa a la protecció de les vostres dades personals, especialment quan no hàgiu obtingut satisfacció en l’exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.
  • Execució d’un contracte: prestació dels serveis sol·licitats.
  • Consentiment de la persona interessada: atendre la vostra sol·licitud i enviar-vos comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.

 • A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?
  Les dades es comunicaran als destinataris següents:

  – Tercers països. Transferències de dades a tercers països. Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:
  • Mailchimp, amb la finalitat de comunicacions comercials i recepció de newsletters. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de clàusules tipus de protecció de dades. Podeu consultar informació addicional a: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

 • Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les vostres dades
  • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Som Provisionals, estem tractant dades personals que la concerneixin, o no.
  • Les persones interessades teniu dret a accedir a les vostres dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.
  • En determinades circumstàncies, les persones interessades podeu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la vostra situació particular, les persones interessades us podeu oposar al tractament de les vostres dades. En aquest cas, Som Provisionals, deixa de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
  • Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se a la direcció del responsable del tractament.
  • Quan es faci l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, us podeu oposar al tractament de les vostres dades amb aquesta finalitat.
  • Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
  • Les dades de caràcter personal que sol·licitem són imprescindibles per atendre la seva sol·licitud, resoldre qüestions plantejades i prestar els serveis contractats. En cas de no facilitar tota la informació necessària, no podrem atendre la seva sol·licitud, ni enviar la informació sol·licitada ni prestar els serveis sobre els quals el titular de les dades estigui interessat.
  • Les dades de caràcter personal que sol·licitem són imprescindibles per atendre la seva sol·licitud, resoldre qüestions plantejades i prestar els serveis contractats. En cas de no facilitar tota la informació necessària, no podrem atendre la seva sol·licitud, ni enviar la informació sol·licitada ni prestar els serveis sobre els quals el titular de les dades estigui interessat.
  • En cas que sentiu vulnerats els vostres drets pel que fa a la protecció de les vostres dades personals, especialment quan no hàgiu obtingut satisfacció en l’exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

5.3. Tractament de les dades personals del contactes de correu electrònic

5.3.1. Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable: La iniciativa ciutadana de la futura cooperativa Som Provisionals

Finalitat: Prestar els serveis sol·licitats, així com l’enviament de comunicacions comercials.

Legitimació: Execució d’un contracte. Consentiment de la persona interessada.

Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Drets: Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional, que podeu exercir dirigint-vos a l’adreça hola@somprovisionals.net

5.3.2. Informació addicional sobre protecció de dades

 • Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?
  El Grup Impulsor de la iniciativa ciutadana Som Provisionals

 • Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?
  A Som Provisionals, tractem la informació que ens faciliteu les persones interessades amb la finalitat d’atendre la vostra sol·licitud i enviar-vos comunicacions.

 • Quant de temps conservarem les vostres dades?
  Les dades es conservaran mentre no en sol·liciteu la supressió.

 • Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?
  Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:
  • Execució d’un contracte: prestació dels serveis sol·licitats.
  • Consentiment de la persona interessada: enviament de comunicacions comercials.

 • A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?
  No se cediran dades a tercers, excepte si hi ha obligació legal.

 • Transferències de dades a tercers països.
  No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 • Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les vostres dades
  • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Som Provisionals, estem tractant dades personals que la concerneixin, o no.
  • Les persones interessades teniu dret a accedir a les vostres dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.
  • En determinades circumstàncies, les persones interessades podreu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades; en aquest cas, només les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la vostra situació particular, les persones interessades podreu oposar al tractament de les vostres dades. En aquest cas, Som Provisionals, deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
  • Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se a la direcció del responsable del tractament.
  • Quan es faci l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, com a persona interessada us podeu oposar al tractament de les vostres dades amb aquesta finalitat.
  • Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
  • Les dades de caràcter personal que sol·licitem són imprescindibles per atendre la seva sol·licitud, resoldre qüestions plantejades i prestar els serveis contractats. En cas de no facilitar tota la informació necessària, no podrem atendre la seva sol·licitud, ni enviar la informació sol·licitada ni prestar els serveis sobre els quals el titular de les dades estigui interessat.
  • En cas que sentiu vulnerats els vostres drets pel que fa a la protecció de les vostres dades personals, especialment quan no hàgiu obtingut satisfacció en l’exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.
  • Execució d’un contracte: prestació dels serveis sol·licitats. Consentiment de la persona interessada: atendre la vostra sol·licitud i enviar-vos comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.

 • A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?
  Les dades es comunicaran als destinataris següents:

  – Tercers països. Transferències de dades a tercers països. Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:
  • Mailchimp, amb la finalitat de comunicacions comercials i recepció de newsletters. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de clàusules tipus de protecció de dades. Podeu consultar informació addicional a: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

 • Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les vostres dades?
  • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a SOM PROVISIONALS, estem tractant dades personals que la concerneixin, o no.
  • Les persones interessades teniu dret a accedir a les vostres dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.
  • En determinades circumstàncies, les persones interessades podeu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la vostra situació particular, les persones interessades us podeu oposar al tractament de les vostres dades. En aquest cas, Som Provisionals, deixa de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
  • Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se a la direcció del responsable del tractament.
  • Quan es faci l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, us podeu oposar al tractament de les vostres dades amb aquesta finalitat.
  • Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
  • Les dades de caràcter personal que sol·licitem són imprescindibles per atendre la seva sol·licitud, resoldre qüestions plantejades i prestar els serveis contractats. En cas de no facilitar tota la informació necessària, no podrem atendre la seva sol·licitud, ni enviar la informació sol·licitada ni prestar els serveis sobre els quals el titular de les dades estigui interessat.
  • Les dades de caràcter personal que sol·licitem són imprescindibles per atendre la seva sol·licitud, resoldre qüestions plantejades i prestar els serveis contractats. En cas de no facilitar tota la informació necessària, no podrem atendre la seva sol·licitud, ni enviar la informació sol·licitada ni prestar els serveis sobre els quals el titular de les dades estigui interessat.
  • En cas que sentiu vulnerats els vostres drets pel que fa a la protecció de les vostres dades personals, especialment quan no hàgiu obtingut satisfacció en l’exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

6. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En cas que
qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o
circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització
de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat
en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web,
haurà d’enviar una notificació a Som Provisionals identificant-se
degudament, especificant les suposades infraccions i declarant
expressament i sota la seva responsabilitat que la informació
proporcionada en la notificació és exacta.

Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi al lloc web de Som Provisionals, és aplicable la legislació espanyola, sent competents els jutjats i tribunals de Girona (Espanya).

7. PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dona fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web s’ha d’entendre com una guia sense propòsit de validesa legal.

8. POLÍTICA DE COOKIES

Què
són les
cookies?
Una
cookie
(o galeta) és un fitxer que es descarrega al vostre ordinador en
accedir a determinades pàgines web. Les
cookies
permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i
recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’una USUÀRIA
o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la
forma en què utilitzi el vostre equip, es poden utilitzar per
reconèixer les USUÀRIES.

Per
què utilitza les
cookies
aquesta pàgina web i quines són?

Aquesta
pàgina web utilitza les
cookies
per a una sèrie de finalitats, incloent-hi:

 • Anàlisi: són aquelles galetes que, tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten quantificar el nombre d’ USUÀRIES i així dur a terme el mesurament i anàlisi estadístics de la utilització que fan les USUÀRIES del servei. Per a això s’analitza la seva navegació en la nostra pàgina web amb la finalitat de millorar l’experiència de les USUÀRIES.
 • Tècniques: són aquelles necessàries per a la navegació i el bon funcionament de la nostra pàgina web. Permeten, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, accedir a parts d’accés restringit, utilitzar elements de seguretat, emmagatzemar continguts per poder difondre vídeos o compartir continguts a través de xarxes socials.
 • Sessió: les cookies de sessió permeten al lloc que estigueu visitant mantenir un seguiment del vostre moviment d’una a l’altra pàgina, de manera que no us demanarà la informació que ja li heu donat anteriorment. Les cookies us permeten moure-us per moltes pàgines d’un mateix lloc de manera ràpida i fàcil, sense haver d’autenticar-vos de nou o tornar a iniciar el procés a cada zona que visiteu.

Eliminar o bloquejar les galetes
Podeu permetre, bloquejar o eliminar les
cookies instal·lades al vostre equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador que tingueu instal·lat.
Podeu veure més informació sobre el vostre navegador i les galetes als enllaços següents:

Firefox: https://support.mozilla.org/ca/kb/activa-i-desactiva-les-galetes-que-les-pagines-web.

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=ca.

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies.

Safari: https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac.

Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies.

Complement
d’inhabilitació per a navegadors de Google Analytics

Si
voleu rebutjar les
galetes
analítiques de Google analytics a tots els navegadors, de manera que
no s’enviï informació vostra a Google analytics, podeu
descarregar un complement que fa aquesta funció des d’aquest
enllaç: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout