Transparència

Som Provisionals (per les Cures i la Relació Conscient amb el Morir) és una associació sense ànim de lucre.

Des del 2018 fins al 2022 el projecte s’ha mantingut a base de treball reproductiu i no remunerat, i petites donacions que cobrien les despeses en materials i desplaçaments. Des de 2023 i fins l’actualitat, continua sostenint-se amb feines no remunerades i reproductives, donacions, i també subvencions i venda de serveis a institucions i entitats. Actualment, l’associació rep una part de subvenció Singulars a través dels projectes E-cures i Recer

A més, dues persones de l’equip es beneficien com a autònomes de la subvenció per afavorir l’autoocupació de joves en el marc del programa FSE+. Aquesta subvenció permet la completa dedicació a Som Provisionals.