La nostra mirada

PROVISIONALITAT. Som natura i posem consciència en la finitud i la ciclicitat de la vida, per això aspirem a cuidar-nos en totes les etapes incloent la mort.
HUMILITAT. Som conscients que la nostra veritat és una de tantes, i per això estem compromeses a estar obertes amb sensibilitat a les creences i voluntats de cada persona.
ACCESSIBILITAT. Les persones som diverses i per tant tenim la voluntat de ser accessibles per a tothom econòmicament, en la comunicació, en els serveis, etc.
AUTOGESTIÓ COMUNITÀRIA. Promovem la participació i autonomia de les comunitats per tal de socialitzar els processos, serveis i productes i potenciar l’apoderament col·lectiu.
COMPROMÍS AMBIENTAL.  Desitgem un morir en equilibri i connexió amb nosaltres mateixes i l’entorn. La sostenibilitat és fonamental en la nostra mirada i ens esforcem en que la nostra petjada ecològica sigui mínima en les nostres propostes i accions.
PERSPECTIVA CRÍTICA I FEMINISTA. A la nostra mirada tenim presents les desigualtats estructurals i violències sistèmiques. Partint de la nostra experiència com a dones i dissidents del sexe-gènere, emfatitzem en les propostes i lluites feministes i d’alliberament sexual i de gènere. Al mateix temps, tenim la voluntat de ser aliades i solidaritzar-nos amb les lluites i col·lectius dels quals no formem part.